Commo seis inoghe: Home
Benebènnidos a su situ de s'Ufìtziu provintziale
Golothene:laboratòriu de limba sarda in biblioteca PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Sara Firinu Mandamentu IX   
Lunis, su 15 de Nadale 2014 11:18

Est agabadu su 27 de Santandria su laboratòriu de Limba sarda contivizadu dae s’ufìtziu linguìsticu paris a sa biblioteca comunale.

Sas letziones, incumentzadas su 23 de làmpadas, sunt istadas partzidas in duas partes:

a)     Imparamus a iscrìere in sardu: sos pitzocheddos ant imparadu unas cantas règulas ortogràficas e grammaticales pro iscrìere in sardu e pro tènnere unu pagu de coerèntzia in sa Limba iscrita: ite est una vocale paragògica, sos pronùmenes, comente iscrìere sos verbos, comente e cando iscrìere sas cunsonantes

b)     Imparamus a iscrìere unu contu: sos pitzocheddos ant imparadu sas règulas prus importantes pro iscrìere unu contu e nde sunt istados lèzidos paris duos de iscritores connotos

Totus sas letziones sunt istadas aprontadas dae s’operadore de Limba sarda de su Comune de Golothene chi at fatu 200 ischedas cun power point in ue sas règulas sunt istadas presentadas a manera alligra dae sos personàgios Mafalda e Snoopy.

Agabadas sas letziones, su 4 de austu, est istadu organizadu unu cuncursu literàriu: sos pitzocheddos chi ant leadu parte a su laboratòriu ant iscritu unu contu in Limba sarda, a tema lìberu, in ue fiat de importu su respetu de su chi aiant imparadu in su laboratòriu

Sos contos sunt istados intregados a sa biblioteca a fine cabudanni. Sunt istados lezìdos dae s’operadora de s’ufìtziu Limba sarda, dae sas operadoras de sa Biblioteca e dae duos assessores de su Comune, Mariaelena Motzo e Silvia Fadda. Pro dare sos giudìtzios s’est tentu contu de sa coerèntzia in s’ortografia, de su respetu de su chi est istadu imparadu in su laboratòriu, de s’impinnu e de sa fantasia.

Gràtzias a s’azudu de su Comune de Golothene, chi dae semper dat atentu a sos problemas de sa Limba sarda e sustenet totus sas atividades organizadas, sunt istados comporados sos prèmios pro sos ses pitzocheddos binchidores.

Sos premiados:

n. 2 mentziones

  • Alberto Campus: Garas de bici
  • Manuel Dore: Die ‘e mes’austu

tertzu prèmiu

  • Asia Piga – Su attu nostru

Segundu prèmiu

  • Gabriel Nieddu – Su cane e s’atta

n. 2 primos prèmios

  1. 1. Debora Saba, su macu,  su comicu e su triste
  2. 2. Agata Corda,  Leila e su surtu
Leghe totu...
 
Macumere: presentada de su libru de Angheu Pisanu Ballare in Sardo PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Daniela Masia Mandamentu V   
Lunis, su 15 de Nadale 2014 09:04

 
Macumere: Cunferèntzia in s'UNI3 contivizada dae Daniela Masia de s'ULS de sa Provìntzia de Nùgoro PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Daniela Masia Mandamentu V   
Mèrcuris, su 10 de Nadale 2014 11:04

Ùrtimu agiornamentu Mèrcuris, su 10 de Nadale 2014 11:14
 
Oroteddi: presentada de su libru Jorge, s'amigu nostru PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Anghelu Canu Mandamentu X   
Mèrcuris, su 10 de Nadale 2014 10:51

 
Macumere: congruos de sa Mustra de Libros sarda PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Daniela Masia Mandamentu V   
Mèrcuris, su 10 de Nadale 2014 09:08

 

 

 
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >>

Pagina 2 di 119