Commo seis inoghe: Home
Benebènnidos a su situ de s'Ufìtziu provintziale
Silanos: programma pro festare su Nadale PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Antonella Licheri Mandamentu VI   
Giòvia, su 18 de Nadale 2014 08:28

crèsia de Sa Itiri_Silanos_arch.fot. silanesu

Foto: crèsia de Sa Itiri Silanos arch.fotogràficu silanesu

Sa Comuna de Silanos, sa Pro Loco, Borghi Autentici paris cun Comitadu de Santu Laretu e su Coro Polifònicu ant ammaniadu su programma pro festare nadale.
  • Giògia 18 de nadale a sas 10.00 in su Montegranàticu presentada de su progetu "Nati per leggere"
  • Chenàbura 19 de nadale a sas 10.30 in su Montegranàticu festa de Nadale cun sa cumpangia "Brullas"
  • Sàbadu 20 de nadale a sas 22.00 in su Montegranàticu animatzione cun su Comitadu de Santu Laretu
  • Merculis 24 de nadale in s'ACLI Babbu Nadale dat sos regalos a sos pitzinnos ­Comitadu Santu Laretu
  • Sàbadu 27 de nadale a sas 20.00 in sa crèsia de Sant'Antoni cantat su Coro Polifònicu.
  • Domìniga 28 de nadale animatzione cun sa Pro Loco: si giogat a tòmbola
  • Merculis 06 de ghennàrgiu 2015 in a sas 16.30 in Pratza sa Madalena Festa de sa Befana ­ Comitadu de Santu Laretu


Programma in italianu: http://www.comune.silanus.nu.it/oggetti/449.pdf

 
Biroro: Abboju limba e paràulas PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Daniela Masia Mandamentu V   
Giòvia, su 18 de Nadale 2014 08:22

 
ORUNE AMMENTAT SA FIGURA DE GODEVAL DÀVOLI PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Màriu Sanna Mandamentu VIII   
Mèrcuris, su 17 de Nadale 2014 13:12

 

S’Amministratzione Comunale de Orune, organizat una chida de manifestatziones pro ammentare sa figura de Godeval Davoli, s’archeòlogu orunesu chi in su 1953 aiat iscobertu sa funtana sacra de “Su Tempiesu” e chi fiat istadu dischente de su babu de s’archeologia sarda Giuanne Lilliu.
Su progetu chi est istadu finantziadu dae sa Regione Autònoma de Sardigna a sos sensos de sa Lege 14/2006 (chi finantziat sas figuras de sas pessonas nòdidas de sas biddas) pertocat sa figura de Godeval Dàvoli fiat istadu ammaniadu dae Giorgi Rusta, s’operadore de s’Ufìtziu Limba Sarda in s’annu 2013.
S’incàrrigu de Operadora de su Progetu est istadu dadu s’orunesa Maria Giuanna Farina, laureada in Benes Culturales cun indiritzu archeològicu in s’Universidade de Milanu.
Su progetu previdit chi sa figura siat presentada a sos iscolanos de sa bidda e duncas in sas dies de mèrcuris 17 e giòbia 18 at a èssere presentadu in sas iscolas mèdias.
Sa die de chenàbura 19 a sas oras 5 a parte de sero, in s’Aula de su Consìgiu Comunale, b’at a èssere su cunvegnu finale a su cale ant a intervènnere su sìndigu de Orune Micheli Deserra, s’Assessore Istevania Gattu e b’ant a èssere sas relatas de Antoni Sanciu de sa Soprintendèntzia de Tàtari e Nùgoro, Maria Gràtzia Porcu, Maria Giuanna Farina, Pipineddu Goddi e Zubanne Pala Mundanu.

 

 

 
Adoni: laboratòriu de nadali PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Daniela Masia Mandamentu V   
Mèrcuris, su 17 de Nadale 2014 13:05

 
Bortigale: bandu bursas de traballu PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Antonella Licheri Mandamentu VI   
Martis, su 16 de Nadale 2014 09:25

Bortigale - Bandu Giovani Intelligenze del Marghine.
Avisu pùblicu pro realizare progetos innovativos in sas Amministratziones pùblicas pro mesu de S’Unione de sos Comunes “Marghine”, informat chi si podet presentare dimanda pro una bursa de traballu in s’àmbitu de su progetu “Giovani intelligenze del Marghine” promòvidu dae su PLUS (Pianu Locale Unitàriu de sos Servìtzios a sa pessona)su bandu est abertu a sos giòvanos laureados chi tenent un’edade intre sos 24 e 35 annos.

Leghe totu...
 
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >>

Pagina 1 di 119